Bilgi Ekonomisi (“Knowledge Economy”) kelime olarak, Bilim ve Teknolojiye dayalı yüksek katma değerli ekonomik sistem yaklaşımına verilen bir isimdir. Dünyanın gelişmiş ve kalkınmış ülkeleri istisnasız olarak sahip oldukları refah seviyesi ve ekonomik/askeri gücü bilime dayalı bir sisteme sahip olmalarına, yani Bilgi Ekonomisine geçmiş olmalarına borçludurlar. Günümüzde artık yer altı kaynakları değil; ülkelerin sahip oldukları eğitim ve bilim sistemleri, bilim, teknoloji ve girişimcilik sistemleri belirleyici olmaktadır.

Bilgi Ekonomisi Derneği (BİED), işte böyle bir  vizyon ile 2013 yılında kuruldu. Derneğin kurucularının amacı Türkiye’nin çok gecikmiş olan müreffeh ve kalkınmış bir ülke olma amacına fikir, görüş ve faaliyetleri ile katkıda bulunmaktır. Bu kapsamda Türkiye’de bilgi ekonomisi kültürüne katkıda bulunmak ve Türkiye’nin bilgi ekonomisine geçmesi için gerekli sistem değişiklikleri ve reformlar konusunda çalışmalar yapmak derneğin asli amaçları arasındadır.

Bilim, teknoloji ve ekonomi stratejilerine odaklı bir sivil toplum örgütü olarak faaliyetlerini sürdüren Bilgi Ekonomisi Derneği,  bilim, teknoloji ve ekonomi konularında bilim insanları  ve kanaat önderlerinin katılımı ile çalışmalarını yürütmektedir. İş insanları, akademisyenler ve iş dünyası temsilcilerinin yanı sıra üniversite eğitimine devam eden öğrencileri de kapsayan geniş bir ağa sahip olan dernek; yılın belirli dönemlerinde sektörün kanaat önderlerini buluşturmakta ve bilgi ekonomisinin gelişimini teşvik etmektedir.